Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Giżycach

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Giżycach to natychmiastowa pomoc dziecku w sytuacji kryzysowej.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza jest całodobową placówką typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi. Placówka zapewnia czasową opiekę i wychowanie dzieciom w przypadku niemożności sprawowania opieki przez rodziców. Jest przeznaczona dla 44 wychowanków.

Działamy w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Swoje usługi świadczymy na rzecz dzieci powyżej dziesiątego roku życia, które czasowo lub na stałe zostały pozbawione opieki rodziców. Dzieci poniżej dziesiątego roku życia są także umieszczane, jeżeli w placówce przebywa rodzeństwo danego dziecka.

Zapewniamy całodobową opiekę i wychowanie. Dążymy do zmiany sytuacji rodzinnej dzieci, stanowimy kadrę profesjonalistów, wprowadzamy w pracy nowoczesne koncepcje opiekuńcze i wychowawcze.

Kontakt:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Adres: Giżyce 37, 96-521 Brzozów
Gmina: Iłów
Powiat: sochaczewski
Województwo: mazowieckie
Telefon: (24) 277-49-02, (24) 277-49-09
Fax: (24) 277-49-02
E-mail: d_dz@wp.pl

Konto Bankowe: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
"Daj Dziecku Radość"
04 9283 0006 0026 4705 2000 0010
KRS 0000370161

©2010 All Rights Reserved.  •  Design by MOXIM